Dragør Info

Grundejerforeningen Skippergården

Grundejerforeningen Skippergården blev stiftet den 7/12 – 1973. Foreningen består af området Rytterager og Ulspilsager. Foreningen omfatter 154 parceller. Skippergården omfatter også to grønne områder; Et mindre mod nord grænsende op til Lundestien og et større fællesareal mellem Rytterager og Ulspilsager med med en legeplads i den sydlige del og en petanque-bane i den nordlige del.
W: http://skippergaarden.dk/
M: formanden@skippergaarden.dk